• HERŞEY KORUMAYLA BAŞLAR.

  İNANIYORUZ

  Koruyucu tedavinin, hayvan sağlığı için daha iyi bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Problemler oluştukça, basit tedavi yöntemlerini uygulamanın yanında hayvan sağlığını daha iyiye götürmenin farklı yolları olduğuna inanıyoruz. Veteriner hekimlerle çok yakın çalışarak sürü sağlığına, dolayısıyla üretime katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz.

 • KORUYUCU YAKLAŞIM. / NEDEN

  Koruyucu tedavi/bakım programının kapsamındaki hayvanlar, genetik potansiyellerini sergileme adına en uygun ortamda bulunmaktadır ve bu karar, ekonomik açıdan da en mantıklı yaklaşımdır. Kısacası koruma, her açıdan mantıklıdır.


  Bu koruyucu yaklaşımın:

  • Hayvanlar
  • Hayvansal ürünleri tüketen insanlar
  • ve paydaşlarımız için en iyisi olduğuna inanıyoruz.

  Hastalık maliyet getirir. Hastalık meydana geldiğinde, verim düşer ve tedavi için hesapta olmayan maliyetler yaratır. Aslında daha da önemlisi, hastalıklar hayvanların sıkıntı çekmesine, zayıf düşmesine hatta ölümüne sebep olabilmektedir. Hastalık bütün sürüye yayılmadan önce önlem almak, hayvanların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerinde önemli rol oynar.

 • 01
  Hastalık riskini değerlendirip, sürü sağlığını kontrol altına alın; tek bir hayvanda ve bir grup hayvanda hastalığa karşı koruma sağlayın.
  02
  Subklinik seyreden bir hastalık, tek bir hayvanda dahi klinik hastalığa dönüşmeden önce veya hastalıklar ölüme ve ekonomik kayıplara yol açmadan önce gerekli yanıtı verin.
  03
  Tek veya grup halindeki klinik hastalığa yakalanmış hayvanların performanslarını geri kazanmaları için klinik hastalığı tedavi edin, hastalıkla ilişkili komplikasyonları azaltın, hayvan refahı ile ilgili endişeleri belirtin ve hastalık kronikleşmeden gerekli korumayı sağlayın.
  04
  Tedaviye yanıt vermeyen, kronik olarak hastalık nedeniyle güçten düşen veya sürüdeki diğer hayvanlara bulaştırma konusunda ciddi bir risk nedeniyle hayvanları sürünüzden ayırın.

  4 ADIMLI KORUMA
  MODELİ. / NASIL

  Bir sürünün sağlığı tek bir hayvanın, bir grup hayvanın ya da farklı tarım-hayvancılık faaliyeti içerisinde olan bir işletmenin tümünün üretim kabiliyetlerini korurken, genel bir yaklaşım kullanılarak başarıya ulaşılabilir. Bu eşsiz Prevention LogicTM modeli kullanılarak üreticiler uygun sağlık durumunu sürdürebilir ki bu aynı zamanda tekil hayvanların üretim performansını aynı seviyede devam ettirir.

 • EKSİKSİZ BİR YAKLAŞIM. /
  DAİMA İLERİ

  Koruma, standart bir aşılama protokolünün ötesindedir. Aslında koruma; hayvanlar, çevre koşulları, biyo-güvenlik uygulamaları, beslenme prosedürleri ve tüm bileşenleri dikkatlice denetleyerek sürünün geneline yayılmadan önce hastalığı durdurabilmektir. Boehringer Ingelheim olarak, kendimizi paydaşlarımızın hastalık koruma stratejilerine katkıda bulunmakta ve gelecekte şimdi olduğu gibi hayvancılık faaliyetlerini başarılı tutmakta sorumlu görüyoruz.

  İleriye dönük sorumluluklarımız:

  • Vaatlerimizi yerine getirmek için yatırıma devam etmek,
  • Biyolojik üretim tesislerimizi genişletmek,
  • Yenilikçilik ve koruyuculuk üzerine araştırma & geliştirmeye önem vermek,
  • Hayvan sağlığına adamış bir aile şirketi olarak varlığımızı sürdürmek.